Om

Henrik Crantz är legitimerad specialistsjukgymnast, magister i sjukgymnastik (MSc) med examen i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg III samt innehar specialistkompetens i Ortopedisk Manuell Terapi/Medicin från riksförbundet Fysioterapeuterna (tidigare Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, LSR). Läs mer om OMT här. 

Driver företaget Fysiospecialisten HC AB sedan 2015. Henrik är idrottsmedicinare/fystränare och ansvarig sjukgymnast för flera elitidrottare och landslag. Har publicerat en träningsstudie i vetenskaplig tidskrift med kollega på tung marklyftsträning inkluderande patienter med långvariga besvär från ländryggen. Har mångårig erfarenhet av arbete som primär instans i sjukvården för bedömning och behandling/rehabilitering av patienter med besvär från rörelseapparaten. Föreläsare inom styrketräning för professionella yrkesutövare inom sjukvård och friskvård samt för allmänheten. Tidigare aktuell som lärare i anatomi, biomekanik och idrottsmedicin på International Personal Training Academy (IPTA) i Marbella, Málaga, Spanien. 

Just nu jobbar Henrik som legitimerad specialistsjukgymnast inom OMT och har egen specialistmottagning i Upplands Väsby norr om Stockholm där han tar emot patienter. Mottagningen har avtal med Region Stockholm (vårdval specialiserad fysioterapi OMT och Neurologi) och olika försäkringsbolag.

Artiklar skrivna av Henrik hittar du på bloggen Physical Culture/Kroppskultur - artiklar om styrketräning och fysik.


Fysioterapeut och sjukgymnast är samma sak

Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster och den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand.

Många fysioterapeuter är specialister

Precis som bland läkare och sjuksköterskor finns det också fysioterapeuter som är specialister. En fysioterapeut som är specialist har genom vidareutbildning, som granskats och godkänts av Fysioterapeuterna, en fördjupad kunskap inom ett särskilt område.

Fysioterapeuters specialistutbildning innebär teoretiska och praktiska studier under handledning. Specialisten är utbildad att klara bedömning och behandling av komplicerade ohälsotillstånd inom sitt område. Specialisten handleder och utbildar andra fysioterapeuter och bidrar till att utveckla fysioterapi i hälso- och sjukvården. 

I specialistordningen finns 17 olika områden att specialisera sig inom:
Ergonomi, Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin, Hjärt-kärlsjukdomar, Intensivvård, Mental hälsa, Neurologi, Obstetrik, gynekologi och urologi, Onkologi, Ortopedi, Ortopedisk manuell terapi (OMT), Pediatrik, Primär hälso- och sjukvård, Respiration, Reumatologi, Smärta och smärtrehabilitering, Veterinärmedicin och Äldres hälsa.


Henrik Crantz